Giặt Ủi 2H - Địa chỉ bên cạnh Panorama Nha Trang

Giặt Ủi 2H - 08 Nguyễn Thị Minh Khai có địa chỉ bên cạnh Panorama Nha Trang (Khách sạn Eastin Grand Hotel)

Chỉ đường

Giặt Ủi 2H Nha Trang - 08 Nguyễn Thị Minh Khai