Giặt Ủi 2H - Địa chỉ bên cạnh Mường Thanh Nha Trang

Giặt Ủi 2H – 08 Nguyễn Thị Minh Khai có địa chỉ bên cạnh Khách Sạn Mường Thanh Nha Trang

Chỉ đường

Giặt Ủi 2H Nha Trang - 08 Nguyễn Thị Minh Khai