Giặt ủi giao nhận tận nơi

Vui lòng điền thông tin đầy đủ của bạn để chúng tôi dễ dàng giao nhận quần áo cho bạn!

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn bằng số điện thoại để xác nhận đơn hàng.

Vui lòng điền đầy đủ thông tin!

5 + 5 =

Clean wash — Fresh dry — Neat fold

Within 2 hours

Door to door

2 Hours Laundry — Shop 1

Add 1: 08 Nguyen Thi Minh Khai Str, Nha Trang (Near the Square, Night Market. Next to Panorama)

Business hours: 07h00 — 22h00

 Tel: +84 2583 810 888      |    +84 812 397 666 (Whatsapp, Telegram, Kakao, iMessage)

Giặt Ủi 2H cửa hàng 1 - 2 Hours Laundry service in Nha Trang

2 Hours Laundry — Shop 2

Add 2: 128 (old number 46) Nguyen Thien Thuat Str, Nha Trang (Close to the intersection with Biet Thu Street)

Business hours: 07h00 — 22h00

Tel: +84 2583 810 888      |    +84 812 397 666 (Whatsapp, Telegram, Kakao, iMessage)

Giặt Ủi 2H cửa hàng 2 - 2 Hours Laundry service in Nha Trang

2 Hours Laundry — Shop 3

Add 3: 08 Pham Van Dong Str, Nha Trang (Near Muong Thanh Vien Trieu, across from the road leading to the scenic spot Hon Chong)

Business hours: 07h00 — 19h00

Tel: +84 812 397 666 (Whatsapp, Telegram, Kakao, iMessage)      |      +84 973 579 123

Giặt Ủi 2H cửa hàng 2 - 2 Hours Laundry service in Nha Trang